Solan - Potato flakes and potato granules manufacturer Solan - Potato flakes exporter Solan - Potato granules exporter
Solan - Producent: granulat ziemniaczany płatki ziemniaczaneSolan - Potato flakes and potato granules manufacturerSolan

Solan Investment Sp. z o.o.. manufacturer of dehydrated potato products in Poland, Europe.
Highest quality of mashed potato, potato flakes, potato granules and potato pearls.


KONTRAKTACJA 2022/2023

Zapraszamy do współpracy

PLANTATORÓW ZIEMNIAKA

Jako pewny odbiorca surowca i rzetelny płatnik obecny na rynku od wielu lat,
oferujemy stabilny system kontraktacji oparty o długofalowe relacje z dostawcami i działania ukierunkowane na obustronny rozwój.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu:
Dział kontraktacji
tel. 42 710 52 22
Solan Investment Sp.z o.o., ul. Łódzka 2, 95-015 Głowno
Solan Investment Sp. z o.o.. is a Potato Granules and Potato Flakes manufacturer and exporter. Having over 75 years of experience in potato processing industry Solan offers products of the highest quality, tailored according to customers' requirements. To guarantee top quality products and professional service the company works in accordance with the requirements of ISO 9002 and HACCP procedures.

Dehydrated Potato Granules and Flakes manufactured by Solan Investment Sp. z o.o.. are characteristic for it's genuine strong flavour, which comes from carefully selected, non-genetically modified raw material grown in the natural environment.
Localisation
Solan Investment Sp. z o.o.. is located in Głowno, 110 km southwest of Warsaw. Convenient localisation in the centre of Europe allows for quick and efficient delivery to clients in Western, Central and Eastern Europe. Close proximity of Baltic ports permits cost effective deliveries to customers operating on all continents.Production
Solan Investment Sp. z o.o.. meets the strictest international health and safety requirements thanks to utilisation of modern and environmentally friendly technology. Potato Granules and Flakes are manufactured from selected potato varieties grown under careful supervision. To ensure best quality of final products raw potatoes are stored and conditioned in modern automated storage facilities. Production process of Potato Granules and Flakes involves washing, pealing, trimming, cooking, drying, conditioning and screening. The final product is then enriched and packed according to clients' requirements.
Corporate Mission Statement
"To deliver high quality products
that meet all requirements of clients,
on time and at the attractive prices."


Corporate Mission Statement of Solan Investment Sp. z o.o.. has a great impact on all employees regardless of occupied position or amount of time spent within the organisational structure. Its picture can be found in everyday operational activities as well as in drawing long-term strategic plans. Such approach guarantees products of the highest quality and professional service at all times.
Solan Investment Sp. z o.o.. to producent Granulatu i Płatków Ziemniaczanych. Korzystając z ponad 75 lat doświadczeń w przemyśle przetwórstwa ziemniaczanego, Solan oferuje produkty najwyższej jakości starannie dopasowane do wymagań klientów. Spółka pracuje zgodnie z wymogami normy ISO 9002 oraz procedur HACCP, aby zagwarantować niezmiennie wysoką jakość i profesjonalną obsługę.

Granulat i Płatki Ziemniaczane wyprodukowane w Solan Investment Sp. z o.o.. charakteryzują się intensywnym smakiem pochodzącym z wyselekcjonowanych, niemodyfikowanych genetycznie surowców hodowanych w naturalnych warunkach. Dzięki temu znajdują one szerokie zastosowanie w produkcji spożywczej na całym świecie.Lokalizacja
Siedziba Solan Investment Sp. z o.o.. znajduje się w Głownie, w odległości 110 km od Warszawy. Dogodne położenie w centrum Europy stwarza możliwość dostarczania produktów do klientów z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Bliskość portów bałtyckich pozwala również na skuteczne dotarcie do odbiorców operujących na wszystkich kontynentach.


Produkcja
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska technologii produkcja w Solan Investment Sp. z o.o.. odbywa się zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Granulat i Płatki Ziemniaczane wytwarzane są z wyselekcjonowanych odmian ziemniaków hodowanych pod ścisłym nadzorem. Aby zapewnić doskonałą jakość gotowego produktu, surowe ziemniaki przechowywane są w najnowszej generacji zautomatyzowanych przechowalniach. Proces produkcyjny Granulatu i Płatków ziemniaczanych składa się z następujących etapów: mycie, obieranie, blanszowanie, gotowanie, suszenie, kondycjonowanie oraz przesiewanie. Otrzymany produkt jest następnie wzbogacany i pakowany w zależności od wymagań klientów.


Misja
"Dostarczać produkty wysokiej jakości
spełniające wszystkie wymagania klientów,
zapewniając atrakcyjne ceny i terminowość dostaw."


Misja Solan Investment Sp. z o.o.. obecna jest w świadomości każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska czy stażu pracy. Jej oddźwięk znaleźć można w codziennych działaniach operacyjnych jak i w tworzeniu długookresowej strategii rozwoju Spółki. Dzięki temu klienci Solan Investment Sp. z o.o.. mogą zawsze liczyć na produkty najwyższej jakości i profesjonalną obsługę.

Solan Investment Sp. z o.o.. manufacturer of dehydrated potato products in Poland, Europe.
Highest quality of mashed potato, potato flakes, potato granules and potato starch.