SOLAN O FIRMIE PRODUKTY PRZEPISY ENGLISH VERSION ROSYJSKA
The only Potato Granule manufacturer in Central and Eastern Europe
CONTACT

Solan Investment Sp. z o.o.


ul. Łódzka 2
95-015 Głowno

tel.: 42 7105200 (centrala)
fax: 42 7105300
e-mail: solan@solan.pl


Dział obsługi klienta:


tel.: 42 7105214
tel.: 42 7105215
tel.: 42 7105216
e-mail: sales@solan.pl


Kontraktacja i skup ziemniaków:


tel.: 42 7105276
tel.: 42 7105219
tel.: 42 7105279
tel.: 42 7105206
e-mail: ziemniaki@solan.pl


 
ul. Białobrzeska 15/96, 02-370 arszawa, tel.: 42 7105200, fax: 42 7105300, e-mail: solan@solan.pl
S±d Rejonowy dla Łodzi-¦ródmie¶cia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy K.R.S nr rej. 0000510523
NIP: 701-04-26-313 Kapitał Zakładowy: 4 189 600,00 zł
Numer rejestrowy w BDO:000035428OC